شروین شهریاری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۶ دی ۱۳۹۲

تاثير افزايش قيمت خوراک گاز به ۱۳ سنت بر سود پتروشيمي‌ها

اين سناريو در ظاهر بدبينانه، تنها موجب كاهش ۱۷ درصدي ميانگين حاشيه سود پنج شركت مورد بحث از محدوده نامتعارف ۶۶ درصد به حدود ۵۰ درصد مي‌شود./ افت ۵ درصدي قيمت سهام اين گروه به معناي همگام شدن P/E سهام آنها با كل بازار (در صورت اعمال نرخ گاز ۳۲۵ توماني براي يك سال مالي كامل) خواهد بود.