سعیده شفیعی

مجموع امتیاز كل: 15
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 15 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهمن ۱۳۹۲

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، هیاهو بر سر هیچ!

هرگونه حمایت از صنایع باید مشخص و مقید به زمان باشد تا آنها خود را موظف به اصلاح روندهای غیربهینه بدانند. در غیر این صورت و با ادامه روند موجود، تجربه صنعت خودروسازی درباره پتروشیمی نیز تکرار خواهد شد و چند سال آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که هم‌اکنون صنعت خودرو در آن قرار دارد.