سید فرهنگ فصیحی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ آذر ۱۳۹۲

چالش ها و ریسک های توسعه فناوری در صنعت نفت

رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری گفت: بنده معتقدم مانند خیلی از زمینه‌های دیگر، حوزه سیاست‌گذاری در صنعت نفت باید تقویت شود. ابتدا باید این نگاه کلان جا بیفتد که ما می‌خواهیم این الگو را از منبع محوری به فناوری محوری تغییر بدهیم و بدانیم که همه سرمایه‌گذاری‌ها و تعریف کارهای جدید با این هدف است که ما روزی تولیدکننده تکنولوژی شویم.