سید جواد جهرمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آذر ۱۳۹۲

لزوم اصلاح اهداف سند چشم انداز صنعت پتروشیمی

دستيابي به جايگاه اول در منطقه چه از لحاظ ارزش محصولات و چه از نظر حجم محصولات با ادامه روند موجود امکان پذير نيست. مبناي برنامه‌ريزي بايد دست يابي به بالاترين ارزش افزوده از محصولات پتروشيمي باشد. بسياري از محصولات پتروشيمي از لحاظ تناژ حجم قابل توجهي دارند اما داراي ارزش افزوده بالايي نيستند. عمده محصولات بالادستي پتروشيمي از اين قبيل هستند که باید این روند اصلاح شود.