رضا محتشمی‌پور

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ آذر ۱۳۹۲

حمایت از ساخت داخل در روند خصوصی‌سازی

در وضعیت جدید قدرت قانونی بسیار مهم است و باید روابط و الزامات پیش از بروز شرایط جدید در یک قاعده و مقرارتی تعریف شده باشد. طبیعتا نیز یک نهاد قاعده‌گذار نیاز است تا قواعد بازی را مشخص کند که در ادبیات این حوزه به رگولاتور یا تنظیم‌گر شناخته می‌شود.