رضا هزاره

مجموع امتیاز كل: 20
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 20 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۸ تیر ۱۳۹۲

5 نکته پیرامون برقی کردن چاه‌های کشاورزی

براساس قانون بودجه 92 وزارت نفت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار برق­دار کردن حداقل 20 درصد از چاه­‌های کشور اقدام کند. کشاورزان که می‌خواهند هزینه کمتری را برای برداشت آب بپردازند بر نمایندگان مجلس جهت اجرای این قانون فشار می آورند، اما وزارت نیرو همیشه مخالف اجرای این قانون بوده است.