رامین فروزنده

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ آذر ۱۳۹۳
برخورد نزدیک از نوع سوم

«خصولتی‌ها» در صنعت نفت چه می‌کنند؟

سیل عبارت‌ها و گزاره‌ها و اسامی درباره افراد و شرکت‌ها و نهادهایی که نه دولتی‌اند و نه خصوصی؛ یعنی مدیران آنها توسط دولت تعیین نمی‌شود، ردیف بودجه دولتی ندارند، تحت نظارت مجلس و اغلب نهادهای نظارتی نیستند و در عین حال وقتی از چهره‌های بخش خصوصی درباره آنها می‌پرسیم، می‌گویند اینها متعلق به بخش خصوصی «واقعی» نیستند.

۱۱ آذر ۱۳۹۳
فرمول قیمت خوراک، چالش پتروشیمی

صنعت پتروشیمی در مقابل یک سئوال کلیدی

طرفداران افزایش قیمت معتقدند سود حاصل از خوراک گاز ارزان، عملاً نصیب عده‌ای اندک می‌شود و این در حالی است که گاز به عنوان یک ثروت ملی، متعلق به همه شهروندان است. نگاهی به سهامداران شرکتهای پتروشیمی با خوراک گاز نیز نشان می‌دهد برخلاف سالهای پیش از خصوصی، سودآوری آنها متوجه تمام مردم نیست.

۱۴ فرو ۱۳۹۳

مصائب ادامه دار سیاست گذاری درباره بنزین

آیا سهمیه‌های بنزین تغییر خواهند کرد؟ آیا بنزین تک‌نرخی خواهد شد؟ آیا مالیاتی بر مصرف بنزین در کلان‌شهرها وضع خواهد شد؟ آیا تولید بنزین در پتروشیمی‌ها به طور کامل متوقف می‌شود؟ آیا اصلاً آلودگی هوا ارتباطی با بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها داشت؟