رسول احمدی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱ اسف ۱۳۹۲
نقد مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت منطقی خوراک؛ عامل توسعه متوازن و ترمز توسعه کاریکاتوری و رانتی پتروشیمی

علت عقب ماندن صنعت پتروشیمی کشور از دنیا، عدم تولید محصولات بالادستی و کم ارزش بر مبنای خوراک گاز نیست، بلکه ناشی از عدم توسعه مطلوب، عدم تکمیل زنجیره ارزش و انتخاب مدل های نادرست توسعه صنعت پتروشیمی است.