رسول احمدی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱ اسفند ۱۳۹۲
نقد مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت منطقی خوراک؛ عامل توسعه متوازن و ترمز توسعه کاریکاتوری و رانتی پتروشیمی

علت عقب ماندن صنعت پتروشیمی کشور از دنیا، عدم تولید محصولات بالادستی و کم ارزش بر مبنای خوراک گاز نیست، بلکه ناشی از عدم توسعه مطلوب، عدم تکمیل زنجیره ارزش و انتخاب مدل های نادرست توسعه صنعت پتروشیمی است.