روح‌الله ابوجعفری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۱ اسف ۱۳۹۲

شركت‌های دانش‌بنیان، نوك پیكان اقتصاد مقاومتی

تبدیل علم و ایده به ثروت، كارویژه‌ی اصلی شركت‌های دانش‌بنیان می‌باشد كه در این مسیر، تشكیل یك اقتصاد مقاومتی برای پشتیبانی و حفظ این شركت‌ها جهت دستیابی به اهداف فوق بسیار اساسی است.