روح‌الله ابوجعفری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۱ اسفند ۱۳۹۲

شركت‌های دانش‌بنیان، نوك پیكان اقتصاد مقاومتی

تبدیل علم و ایده به ثروت، كارویژه‌ی اصلی شركت‌های دانش‌بنیان می‌باشد كه در این مسیر، تشكیل یك اقتصاد مقاومتی برای پشتیبانی و حفظ این شركت‌ها جهت دستیابی به اهداف فوق بسیار اساسی است.