پیمان جنوبی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ دی ۱۳۹۳

صیانت از نفت و گاز با توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی

تنوع محصولات پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز می تواند در تامین کالاهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی کشور نقشی سزاوار ایفا کند.

۲۵ تیر ۱۳۹۳

شدت انرژی در ایران در سالهای ١٩٨٠ تا ٢٠٠٧ بر عکس جهان صعودی بود

ایرانیها نسبت به متوسط جهانی، بیش از ٧٠ درصد در مصرف انرژی اسراف می کنند. در واقع ایرانیها جزو اسرافکار ترین مردم دنیا در بخش انرژی هستند.

۲ تیر ۱۳۹۳

چالشهای پتروشیمی برای توسعه زنجیره ارزش

صنعت پتروشیمی ایران نیازمند سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل زنجیره های ارزشی محصولات و خوشه های مشتق شده از محصولات بالادستی از جمله خوشه های متانول و اتیلن و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

۵ اسف ۱۳۹۲

یک سنت خرج پتروشیمی ها در برابر ١٢ سنت دخل آنها!

پتروشیمی های گازی به طور متوسط به ازای هر ٣ سنتی که برای خوراک گازی به دولت پرداخت کرده اند حدود ٣٦ سنت درآمد ارزی داشته اند. یعنی به ازای هر یک سنت هزینه برای خوراک گاز حدود ١٢ سنت برداشت کرده اند!

۱۹ بهم ۱۳۹۲
بودن یا نبودن رانت، مسئله این است!

چرا قیمت منطقه ای مبنای مناسبی برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها نیست؟

قیمت گذاری صحیح و شفاف یکی از عوامل انگیزشی اساسی برای ورود به قابلیت های رقابتی در یک صنعت است در حالی که فرض وجود قیمت نازل برای رقابت با کشورهای منطقه، نمی تواند صنعت را برای بلند مدت و حتی میان مدت درون فضای رقابتی نگه دارد.

۷ دی ۱۳۹۲

حکایت ٣ میلیون شغل از دست رفته و ثروتی که خام صادر می کنیم

به باور کارشناسان به طور متوسط به ازای هر ٥ تن محصول در سال، قابلیت ایجاد یک شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد. این به معنای آن است که اگر به جای ١٥,٨ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر شده در سال ١٣٩١، این مقدار محصول خام در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل می شد، امکان ایجاد بیش از سه میلیون و ١٦٠ هزار شغل فقط در این بخش به وجود می آمد.