پیمان حدادی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ دی ۱۳۹۲

سناریوهای مختلف سوددهی سهام پتروشیمی ها با افزایش قیمت خوراک

در حالی شرکت‌های پتروشیمی نرخ گاز را بین ۳ تا ۴ سنت در بودجه خود لحاظ کرده‌اند که اخبار نشان از افزایش این نرخ به ۷ یا ۱۰ سنت دارد. اخیرا هم مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ ۱۳ سنت را پیشنهاد کرده است. در این مطلب تاثیر افزایش نرخ خوراک گازی بر شرکت ها بررسی می‌شود.