نگار صادقی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ آذر ۱۳۹۲
وقتی مردم و مسئولین خوابند!

متهم اصلی دلهره هر ساله قطع گاز در اوج زمستان کیست؟

انگشت اتهام هم به سوی شرکت ملی گاز نشانه می رود و متهم ردیف اول هم برای کمبود گاز، وزارت نفت به دلیل تعلل در به بهره برداری رساندن فازهای باقی مانده پارس جنوبی است. اما واقعیت این است که حتی اگر تمام فازهای پارس جنوبی هم به بهره برداری برسد آیا این مساله مجوزی است تا بازهم با توان هرچه بیشتر و بی واهمه تر از قبل گاز مصرف کنیم