مالک شریعتی نیاسر

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۷ اسفند ۱۳۹۲
پیشنهادی براي اجرای فاز دوم هدفمندی:

اختصاص سهمیه بنزین به خانوارها/ بنزین یارانه‌ای در کنار بنزین مالیاتی

با اجرای این پیشنهاد، دولت پابه‌پای کنترل تورم، حمایت خود را از اقشار کم درآمد حفظ می کند و ضمنا دچار کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه هم نخواهد شد.