مالک شریعتی نیاسر

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ اسف ۱۳۹۲
پیشنهادی براي اجرای فاز دوم هدفمندی:

اختصاص سهمیه بنزین به خانوارها/ بنزین یارانه‌ای در کنار بنزین مالیاتی

با اجرای این پیشنهاد، دولت پابه‌پای کنترل تورم، حمایت خود را از اقشار کم درآمد حفظ می کند و ضمنا دچار کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه هم نخواهد شد.