محمد صادق شهبازی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ مرد ۱۳۹۴

نفت در برابر غذای عراق: درسی برای برجام

ماجرای توافق عراق با سازمان ملل و ابرقدرت‌ها برای خلع سلاح و رفع نگرانی دربارهٔ سلاح کشتارجمعی و برنامهٔ تسلیحاتی، شیمیایی، هسته‌ای و موشکی عراق که موجب شد از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ عراق مورد بازرسی‌های گسترده، برنامهٔ نفت در برابر غذا واقع شود که نهایتاً موجب بهانه‌گیری غرب، تداوم تحریم‌ها، جلوگیری از واردات حتی کالاهای اساسی و دارویی به بهانهٔ کاربرد دوگانه، مرگ بیش از پانصد هزار عراقی، بازرسی‌های افسارگسیخته و درنهایت فراهم آمدن ضعف درونی و زمینهٔ بیرونی برای حمله به عراق شد، مسئلهٔ مهمی است که در شرایط مشابهی که برجام ما را به سمت آن می‌برد جای بازخوانی دوباره دارد.

۲۱ مرد ۱۳۹۲

شاخص‌های وارونه و آدرس‌های غلط در رأی اعتماد کابینه یازدهم

قطعاً پایبندی به اسلام ناب، قانون اساسی و ولایت‌فقیه، و پذیرش احکام حکومتی رهبری فعلی و حرکت در چارچوب جهت‌گیری‌های مشخص‌شده به‌وسیله ایشان، عنصر مهمی است، ولی آیا این که گزینه یک وزارت، مرجع تقلیدش جزو عناصر مطرود نظام است، مسئله اصلی ما برای تقابل با اوست؟

۳۰ شهر ۱۳۹۰

نسبت مستقيم رشد جمعيت و پيشرفت

مسئله ي جمعيت جزو محوري ترين عناصر منازعات ميان مدت و بلند مدت جهان اسلام و غرب و ساير حوزه هاي تمدني است. حتي دموكراسي نيز متاثر از اين مسئله است و نزديك شدن اسراييل و فلسطينيان در رشد جمعيت و منازعات مربوط به رشد جمعيت مسلمين در غرب گوياي اهميت اين مسئله است.