مهتاب رحمتعلي

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۵ دی ۱۳۹۲
نامه انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به نمایندگان مجلس

پیشنهاد افزایش تخفيف خوراك مايع پتروشيمي ها به حداقل ۱۵ درصد

بدون شك در شرايط فعلي هيچ انگيزه اي براي ورود و جذب سرمايه گذاري به اين حوزه وجود ندارد و به جرات مي توان گفت دولت در اين خصوص نه تنها هيچ گونه امتياز، حمايت يا حتي تخفيفي براي سرمايه گذاري در اين حوزه قايل نشده بلكه حتي با وضع عوارض خاص، عملاسياستي را در پيش گرفته است كه چشم انداز توسعه سرمايه گذاري در اين صنعت را بيش از پيش با خطر مواجه كرده است.