محمدرضا اکبری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ آبا ۱۳۹۲

گازهای همراه همچنان می‌سوزد

عیارآنلاین؛ دو سال پیش مقام معظم رهبری در جریان بازدید از پارس جنوبی با اشاره به فلرهای روشن در این منطقه از مسئولان وزارت نفت درخواست کردند که این مشعل ها هرچه زودتر خاموش شود تا هم آلودگی زیست محیطی ایجاد نکند و هم بتوان از این گاز که سوزانده می شود استفاده بهینه کرد. متاسفانه […]