محمدرضا اکبری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ شهر ۱۳۹۷
پاسخ به شبهات درباره بورس نفت-قسمت دهم

چگونگی فروش ریالی نفت در اتاق شیشه‌ای بورس

با مطرح‌شدن بحث عرضه نفت خام در بورس سؤالاتی پیرامون چگونگی این عرضه وجود دارد عده‌ای معتقدند این عرضه نفت در بورس مشکلات بنیادی دارد اما برخی دیگر از کارشناسان نه‌تنها این مشکلات را بنیادی نمی‌دانند بلکه برای عرضه نفت در بورس راهکار‌های عملیاتی ارائه می‌کنند.

۲ آبا ۱۳۹۲

گازهای همراه همچنان می‌سوزد

عیارآنلاین؛ دو سال پیش مقام معظم رهبری در جریان بازدید از پارس جنوبی با اشاره به فلرهای روشن در این منطقه از مسئولان وزارت نفت درخواست کردند که این مشعل ها هرچه زودتر خاموش شود تا هم آلودگی زیست محیطی ایجاد نکند و هم بتوان از این گاز که سوزانده می شود استفاده بهینه کرد. متاسفانه […]