مهدی مجاهد

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ دی ۱۳۹۲

نقش بانک مرکزی در برخورد با ویژه‌خواری ۲۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها چیست؟

بانک مرکزی به سادگی می‌تواند با یک قانون‌گذاری و نظارت قوی، مبلغ عظیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را از ویژه‌خواری ساختاری سیستم بانکی آزاد و با سازماندهی این منابع آن‌ها را صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کند.

۱۸ آبان ۱۳۹۲

بانک‌ها یا مسکن مهر ، مقصر تورم کدام است؟

اما سوالی این است که چرا بانک ها حاضر نمی شوند ۴۰ هزار میلیارد تومان از سپرده بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی مردم نزد ایشان را به عنوان تسهیلات مسکن مهر در اختیار ایشان قرار دهند؟