محمود خاقانی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ دی ۱۳۹۲

زنگنه: يك مافياي نفتي در 8 سال اخير شكل گرفته است

زنگنه: برای 8 سال بردن نام من در صنعت نفت ممنوع بود به ویژه در این چند سال اخیر و می‌گفتند که در صنعت نفت مافیا هست ولی مافیایی در صنعت نفت پیدا نشد. اما در حال حاضر مافیا در صنعت نفت با قدرت تمام و سازماندهی شده مستقر است و زبان شان هم یک مترو نیم دراز است.