محمد کشوری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ مرد ۱۳۹۳

الزامات بومی‌سازی نرم‌افزارهای پیام‌رسان در ایران

مسأله اصلی این است که راهبرد صحیح حمایت از نرم‌افزارهای بومی پیام رسان OTT چیست؟ آیا اصولاً سیاست مشخصی برای بومی سازی در این حوزه وجود دارد؟ با فرض تحقق ایجاد یک نرم‌افزار بومی، آیا این نرم‌افزار‌ها می‌توانند در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی قد علم کند و موفق شوند؟

۲۱ مرد ۱۳۹۲
گفتگو با محمد کشوری کارشناس ICT:

الزامات و چالشهای پیش روی وزیر آینده ارتباطات/ لزوم تغییر ماموریت وزارتخانه

عدم هماهنگي وزارت ارتباطات با شوراي عالي فضاي مجازي مثل اينست که بگوييم وزير علوم مرجعيت و شان سياستگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قبول نداشته باشد قطعاً اگر چنين چيزي اتفاق بيافتد نه تنها در سياستگذاري که در اجرا هم با مشکل مواجه مي‌شويم.