مهدی كرامتی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۸ مرد ۱۳۹۲
اختصاصی عیارآنلاین:

نکاتی که نخبه علمی در دیدار دانشجویان با رهبری مطرح کرد

مهدی کرامتی کارشناس مسائل علم و فناوری به عنوان نماینده جامعه نخبگان در دیدار یکشنبه دانشجویان با رهبر معظم انقلاب مطالبی را در رابطه با نظام تامین مالی دانشگاهها بیان کرد. ایشان در یادداشتی اختصاصی به عیارآنلاین به تفصیل مباحث مطرح شده در این دیدار پرداختند.

۱۲ تیر ۱۳۹۲

مشکل پژوهش در کشور را چگونه حل کنیم؟

این ضعف را نباید به کیفیت پایین پژوهشگران و یا کمبود بودجه­ های پژوهشی گذاشت.آنچه در نظام پژوهش کشور به عنوان حلقه­ای مفقوده باید ساخته شود تا هزینه­ های انسانی، مالی و اطلاعاتی و … اثربخش گردد چیزی است که می­توان در کلی­ ترین عنوان آن را “ضعف مدیریت پژوهش در کشور” نامید.منظور از مدیریت پژوهش مجموعه نهادها، ساختارها و فرآیندهایی است که برای جهت­ دهی و مدیریت بر پژوهش باید طراحی شود.

۲۵ مرد ۱۳۹۰

لزوم تغيير در ساختارها و قواعد حاكم بر نظام علمي و فناوري كشور

نظام علمي و فناوري كشور نيازمند تغيير ساختارها و قواعد حاكم بر آن است. همانطور كه در عرصه اقتصاد، تحولاتي مانند اجراي قانون اصل ۴۴ و قانون هدفمندسازي يارانه ها دوره اي جديد را در حوزه اقتصاد رقم خواهد زد، حوزه علم و فناوري نيز نيازمند تغييراتي ساختاري است كه فضاي موجود را واقعي تر، شفاف تر و انگيزه ها را قوي تر نمايد.