مصطفی جهانگیری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ ارد ۱۳۹۳

پارک علم و فناوری چه کمکی به کارآفرینی دانش‌بنیان می‌کند؟

در سال هاي اولیه تاسیس پارک های علم و فناوری، تبديل ايده به محصول؛ به عنوان هدف اصلی این پارک ها مطرح شده بود. اما در حال حاضر تبديل ايده به كسب و كار را اصلي ترين وظيفه پارک ها عنوان می کنند. زیرا در دنياي امروز، این محصولات نيستند كه رقابت مي كنند بلكه كسب و كارها هستند كه با استفاده از ابزارهاي متعددي نظير محصولاتشان، در عرصه ارزش آفريني به رقابت مي پردازند.