مصطفی جهانگیری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

پارک علم و فناوری چه کمکی به کارآفرینی دانش‌بنیان می‌کند؟

در سال هاي اولیه تاسیس پارک های علم و فناوری، تبديل ايده به محصول؛ به عنوان هدف اصلی این پارک ها مطرح شده بود. اما در حال حاضر تبديل ايده به كسب و كار را اصلي ترين وظيفه پارک ها عنوان می کنند. زیرا در دنياي امروز، این محصولات نيستند كه رقابت مي كنند بلكه كسب و كارها هستند كه با استفاده از ابزارهاي متعددي نظير محصولاتشان، در عرصه ارزش آفريني به رقابت مي پردازند.