مهدی جابری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ اسفند ۱۳۹۲

بالاخره مردم چه حرفی را برای بنزین پتروشیمی باور کنند؟!

در شرایطی که کارشناسان حوزه نفت بر پاک بودن بنزین تولید داخل تاکید دارند و از سوی دیگر سازمان محیط زیست نمی‌خواهد ادعای خود را مبنی بر ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های خارجی و بحرانی بودن بنزین پتروشیمی ثابت کند، مردم باید کدام اظهارنظر را قبول کنند؛ اظهارات زنگنه درباره آلوده بودن بنزین؟ یا سخنان کارشناسان و دیگر مقامات وزارت نفت مبنی بر پاک بودن بنزین؟