محمد حسین سیف اللهی مقدم

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ دی ۱۳۹۲
پس از گذشت ۱۰۰۰ روز از دستور رهبر معظم انقلاب

ادامه سوزانده شدن حجم بالای گاز در مشعل های پارس جنوبی

گفتند من دو سؤال دارم؛ اول این‌که آیا این شعله‌ها گاز است و ارزش اقتصادی دارد؟ گفتیم بله. آقا گفتند:دوم این‌که آیا محیط زیست را آلوده می‌کند؟ گفتیم بله. گفتند: پس باید تدبیر کنید. توجیه نکنید، تدبیر کنید./هنگامی که با برخی از مسئولان فازها در این خصوص صحبت می کردیم می گفتند «این مشعل ها نشان دهنده اقتدار ملی است!!! باید دید خود را نسبت به این موضوع تغییر دهیم.»