محمدرضا آراستی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ اسف ۱۳۹۲

نفوذ فناوری در صنعت نفت دستوری نیست!

دکتر محمدرضا آراستی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: اگر در صنعت نفت به دو عامل تمایل و ظرفیت جذب توجه شود، صنعت نفت ایران نیز می‌تواند همانند برخی از صنایع دیگر کشور در زمینه فن آوری به پیشرفت‌های چشمگیری نائل آید./هرگز این خود‌باوری در مدیران وجود نداشته که در داخل کشور نیز می‌توانیم فن آوری کارآمد را تولید کنیم.