مسعود آقایی ساداتی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ آبا ۱۳۹۲

قطر، در حال ظرفیت‌سازی برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان

موسسه‌ی قطر که بسترساز تبدیل قطر به کشوری با اقتصاد دانش بنیان است سه محورِ تحصیلات، علوم و تحقیقات و توسعه‌ی جامعه را مورد تمرکز خود قرار داده است که در تعامل باهم چرخه‌ی پیشرفت اقتصادی و فناورانه‌ی این کشور را تکمیل می‌کنند.