مسعود آقایی ساداتی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ آبان ۱۳۹۲

قطر، در حال ظرفیت‌سازی برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان

موسسه‌ی قطر که بسترساز تبدیل قطر به کشوری با اقتصاد دانش بنیان است سه محورِ تحصیلات، علوم و تحقیقات و توسعه‌ی جامعه را مورد تمرکز خود قرار داده است که در تعامل باهم چرخه‌ی پیشرفت اقتصادی و فناورانه‌ی این کشور را تکمیل می‌کنند.