حامد نجفی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۴ شهر ۱۳۹۳

راهکارهایی برای مقید سازی رقابت بانک‌ها در دریافت سود

چطور در اقتصادی که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست، بسیاری از بازارها انحصاری بوده و بنگاه از قدرت قیمت گذاری بالایی برخوردارند و دولت از یک نظام مالیاتی جامع و فراگیر برخوردار نیست، نرخ سود پروژه ها می تواند توسعه فعالیت های مولد اقتصادی را نمایندگی نماید و ملاک تخصیص بهینه منابع قلمداد شود؟

۸ ارد ۱۳۹۳

پیش بینی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر نرخ ارز (بخش دوم)

افزایش قیمت ها خصوصا در حوزه حامل های انرژی از یک طرف، و افزایش حجم نقدینگی با عنایت به افزایش ضریب فزاینده پولی از طرف دیگر، قطعا تورم بالایی را ایجاد خواهد کرد و این موضوع نیز منجر به ایجاد نوساناتی در نرخ ارز خواهد گردید، اما راهکارهای بانک مرکزی جهت کنترل این نوسانات چیست؟

۴ ارد ۱۳۹۳

پیش بینی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر نرخ ارز (بخش اول)

در ایران حدودا یک سال پس از آغاز هدفمندی یارانه ها در آذر ۸۹، نرخ ارز دچار بحران شده و در این مدت به بیش از ۳ برابر افزایش پیدا نمود. هم اکنون در آغاز مرحله دوم از هدفمندسازی یارانه ها و دریافت سیگنال هایی از التهاب مجدد بازار ارز این سوال ایجاد شده که آیا اساسا بحران ارزی تحت تاثیر این فرآیند قرار دارد یا خیر؟

۲۴ فرو ۱۳۹۳
بررسی عملکرد هفت‌ماهه بانک مرکزی (2)

بانک مرکزی، ارز و تحریم

صرف نظر از اقداماتی که بانک مرکزی به منظور کنترل تقاضای سفته بازی انجام داده است، سوال این است که آیا امکانی وجود دارد که فشار تقاضا بر روی ارزهای اصلی را کم نمود؟ به عبارتی آیا تجار می توانند از ارزهای محلی برای تسویه مالی استفاده نمایند و اگر این امکان وجود دارد بانک مرکزی چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟

۱۷ فرو ۱۳۹۳
بررسی عملکرد هفت‌ماهه رئیس‌کل بانک مرکزی (1)

بانک مرکزی و کنترل نقدینگی در سال ۹۲

اگرچه بانک مرکزی رشد پایه پولی را کنترل نموده است، اما در کنترل عامل دیگر موثر بر نقدینگی یعنی «ضریب فزاینده» ضعیف عمل نموده و در مجموع نقدینگی بیشتر از سال ۹۰ افزایش داشته است و تبدیل به مهمترین عامل ایجاد تورم ۱۷ درصدی در ۱۱ ماهه اول سال ۹۲ شده است.

۱۶ فرو ۱۳۹۳

چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟

در حالی که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی است، اقدام اخیر بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت با سود سپرده ۲۳% و ارائه ضمنی مجوز به بانکها برای افزایش سود در این راستا ارزیابی نمی شود.