حسن علم خواه

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ خرد ۱۳۹۳
مصاحبه عیارآنلاین با مدیرعامل موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس (قسمت دوم)

فرصت‌ها و تهدیدهای پیوستن ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)

با وجود معاهده (PCT) دیگر لازم نیست مخترعین برای ثبت اختراعشان در چند کشور مختلف، آن را به زبان آن کشورها ترجمه کرده و برای تشکیل پرونده در هر کشور هزینه ای جداگانه بپردازد…

۱۴ مرد ۱۳۹۲

مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاههای کره جنوبی چگونه است؟

کره جنوبی کشوری است نسبتا پیشرفته که در جنوب شرق آسیا واقع شده است. وسعت آن یک‌­هفتم وسعت ایران (تقریبا با اندازه استان فارس) ولی تولید ناخالص ملی آن هفت برابر ایران است. دانشگاه­های کره جنوبی تقریبا بصورت مستقل اداره می­شوند. در کره جنوبی مدیریت پژوهش و فناوری از سازمان­دهی خوبی برخوردار است.

۸ فرو ۱۳۹۱

نقش مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و غيره مي شود كه به اعتقاد نگارنده يكي از مهمترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است.