حمزه بهادیوند چگینی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ دی ۱۳۹۲
دفاع از خوراک گاز ارزان پتروشیمی ها با یک استدلال عجیب!

آیا سایر بخش‌های اقتصادی کشور از رانت‌های به مراتب بالاتری برخوردار نیستند؟

این در حالی است که دولت معتقد است چون تولیدکنندگان پتروشیمی سود هنگفتی به جیب می‌زنند باید سهم دولت را از سود بپردازند. سؤال آن است که آیا سایر بخش‌های اقتصادی کشور از رانت‌های به مراتب بالاتری برخوردار نیستند؟ اتفاقا بخش‌هایی در اقتصاد کشور ما از رانت‌های مختلف بهره می‌برند که نه تنها به اندازه بخش پتروشیمی مهم نیستند بلکه زیان‌های فراوانی را نیز متوجه سایر بخش‌ها کرده‌اند