احسان نجابت

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ دی ۱۳۹۳

جلوی خرید و فروش پروژه های کاغذی را در پتروشیمی بگیرید

ضروری است شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تثبیت جایگاه حاکمیتی خود، این روال ناصواب را ساماندهی کند در غیراین صورت روزی که منابع تامین مالی برای توسعه صنعت پتروشیمی فراهم شود و قرار شود این پروژه ها اجرا شوند، مالکین سوداگر آنها عزم اجرای آنها را نخواهند داشت بلکه صرفا فروش طرح به دیگری و واسطه گری مطلوب آنها خواهد بود.

۹ آذر ۱۳۹۲

فرمول قيمت گذاري خوراک، مهمترين مکانيزم سياستگذاري در پائین دست صنعت نفت

وزارت نفت بايد بداند که مهمترين مکانيزم سياستگذاري در عرصه پائين دست، فرمول قيمت گذاري خوراک است. چگونگي توسعه پالايشگاه ها، پتروشيمي ها، صنايع شيميايي و به طور کلي زنجيره تامين صنعت نفت بشدت وابسته به وجود يک مکانيزم شفاف و جامع قيمت گذاري است.