داوود سوری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۱ بهم ۱۳۹۲

انتقاد یک اقتصاددان از ورود مجلس به قیمت گذاری خوراک پتروشیمی

داوود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شريف در یادداشتی نوشت: قیمت‌گذاری توسط قانون‌گذار ساده‌ترین و ناکارآمدترین شکل ممکن فروش منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی است.