داوود سوری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۱ بهمن ۱۳۹۲

انتقاد یک اقتصاددان از ورود مجلس به قیمت گذاری خوراک پتروشیمی

داوود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شريف در یادداشتی نوشت: قیمت‌گذاری توسط قانون‌گذار ساده‌ترین و ناکارآمدترین شکل ممکن فروش منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی است.