داریوش چیوایی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ ارد ۱۳۹۵

راهکارهایی برای غلبه بر دو چالش بزرگ نظام سلامت در ایران

اصل اساسی در حل مسئله تعارض منافع پزشکان با تعدیل درخواست‌های تشخیصی-درمانی، مشارکت دادن خودِ پزشکان در این هزینه‌ها است. استفاده از سیستم پرداختهای تشویقی برای تشویق پزشکان به استفاده منطقی از خدمات تشخیصی-درمانی، می‌تواند نقش مهمی در کنترل تقاضای القایی وارده از سوی پزشک داشته باشد.

۶ آبا ۱۳۹۳

چرا ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ضروری است؟

دلایل بسیاری برای ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک سلامت در سطح ملی وجود دارد. ضرورت دسترسی به اطلاعات در حوزه های مختلف، باعث ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی از قبیل پرونده الکترونیک سلامت شده است، تا جایی که امروزه کشورهای پیشرفته دنیا هریک به نوعی به این بستر اطلاعاتی مجهز شده اند.

۱۳ مرد ۱۳۹۳

مشکلات نظام تعرفه گذاری درمان و راهکارهای اصلاح آن

بازنگری و بروز رسانی تعرفه های درمان که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد می بایستی ناظر بر تعدیل تعرفه های گروه های مختلف پزشکی باشد. البته توجه به این نکته ضروری است که تعدیل به معنای افزایش ضرایب نسبی تعرفه ها نیست، بلکه در بسیاری از موارد، این ضرایب باید کاهش یابند.

۱۱ مرد ۱۳۹۳

نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تحقق عدالت اجتماعی

تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نظام سلامت به موارد بالینی مانند پزشک، بیمارستان، دارو بستگی دارد و ۷۵ تا ۸۰ درصد تامین سلامت جامعه، به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (Social Determinants of Health) مانند وضعیت معاش، سطح آموزش، تغذیه، مسکن، اشتغال و نسبت سرباری بازمی گردد.

۱ تیر ۱۳۹۳

ویژگی‌های مدل مطلوب نظام سلامت

در کشورهای دنیا مدل های متفاوتی از سیستم های سلامت وجود دارد که می توان آنها را در بازه ای بین مدلهای کاملا سوسیالیستی تا مدلهایی برمبنای بازار آزاد تعریف نمود.

۲۶ خرد ۱۳۹۳

آیا مشکل اصلی سیستم سلامت کشور، منابع مالی است؟

شاید نخستین پاسخ برای این سوال که چگونه می توان شرایط را بهبود بخشید، افزایش تزریق منابع مالی به سیستم باشد. در نخستین نگاه نیز به نظر می رسد کشورهای دارای تولید ملی بیشتر، وضعیت بهتری در نظام های سلامت خود داشته باشند اما مطالعات جهانی حوزه اجتماعی برای پاسخ به این سوال، چیز دیگری را نشان میدهد.

۲۱ خرد ۱۳۹۳

پیشنهاداتی برای ارتقاي طرح تحول نظام سلامت

تحول در نظام سلامت زمانی میسر می شود که گفتمان غالب اين حوزه از درمان محوری به سمت سلامت محوری و ارتقای بهداشت حرکت کند. تنها در این صورت خواهد بود که می توان شاهد تحول مثبت در نظام سلامت به صورت درازمدت بود.

۳۰ ارد ۱۳۹۳

بایدها و نبایدهای اصلاح تعرفه‌های پزشکی

اعلام رشد ۴۴ درصدی تعرفه‌های درمان بخش دولتی و رشد ۲۵ تا ۳۲ درصدی تعرفه‌های بخش خصوصی، نشان‌دهنده عزم جدی دولتمردان حوزه سلامت برای ایجاد تغییر در حوزه درمان کشور است. اما اصلاح تعرفه‌های درمان الزاماتی دارد که دولت باید به آنها توجه نماید.

۸ ارد ۱۳۹۳

شرایط لازم برای تحقق پوشش همگانی خدمات سلامت

آنچه که امروز متولیان سیستم بهداشت و درمان با اجرای طرح بیمه همگانی به دنبال آن هستند، موضوع پوشش همگانی خدمات سلامت (Universal Health Coverage) می باشد. اما پوشش همگانی خدمات سلامت چیست؟ و چه عواملی برای تحقق آن لازم است؟

۲۸ فرو ۱۳۹۳

ابزارهای مورد نیاز بیمه برای مدیریت نظام سلامت

بیمه های سلامت توانایی محوریت در مدیریت سلامت را دارند و تجربه جهانی حاکی از محوریت بیمه ها در نظام های پیشرفته سلامت در دنیا است. البته بیمه های سلامت برای اعمال مدیریت در حوزه سلامت نیاز به استفاده از ابزارهایی مانند پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی دارند.

۲۲ اسف ۱۳۹۲

کارکرد بیمه‌های سلامت در کاهش هزینه‌های درمانی

بیمه‌های سلامت به عنوان وکیل آگاه بیمار می‌توانند در مقابل تقاضای القایی وارده از سوی ارائه کننده خدمت و همینطور از سوی خود بیمار، مقابله کنند و هزینه های سلامت را در کشور کاهش دهند، مشروط بر آنکه نظام بیمه‌ای دارای اختیارات و ابزارهای لازم برای اعمال این کنترل باشد.

۱۶ شهر ۱۳۹۲

چالشهای پیش روی توریسم درمانی در ایران/ ۷ میلیارد دلار ظرفیت ارزآوری

در ماده ۸۷ بخش سوم قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت را موظف کرده تا پایان برنامه، ۳۰ درصد از نیازهای ارزی خود را از طریق صادرات خدمات تامین کند/ ایران می‌تواند پذیرای سالیانه حدود ۱ میلیون نفر گردشگر سلامت باشد یعنی ارز آوری در حدود ۷ میلیارد دلار برای کشور.

۲۷ مرد ۱۳۹۲

واقعیت اجرا نشدن پزشک‌ خانواده چیست؟

بنابر آنچه که کارشناسان حوزه سلامت بدان اذعان دارند ، دلیل اصلی عدم اجرای پزشک خانواده ، فراهم نبودن زیرساختها برای اجرای این طرح می‌باشد مهمترین زیرساخت مورد نیاز جهت اجرای طرح پزشک خانواده، بحث پرونده الکترونیک سلامت می‌باشد که تاکنون برای گیرندگان خدمات سلامت ایجاد نشده است.