دایوش ابوحمزه

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۴ اسفند ۱۳۹۲

دلایل ناکارآمدی اجرای طرح‌های عمرانی بصورت پیمانکاری

درحال حاضر هر یک از اجزای پروژه‌های عمرانی شامل طراح، پیمانکار و بهره‌بردار که به طور طبیعی شرکت‌های جداگانه هستند و سعی در افزایش سود خود دارند و پيمانكار انگيزه‌اي براي اجراي پروژه با حداقل هزينه را ندارد…