دایوش ابوحمزه

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۴ اسف ۱۳۹۲

دلایل ناکارآمدی اجرای طرح‌های عمرانی بصورت پیمانکاری

درحال حاضر هر یک از اجزای پروژه‌های عمرانی شامل طراح، پیمانکار و بهره‌بردار که به طور طبیعی شرکت‌های جداگانه هستند و سعی در افزایش سود خود دارند و پيمانكار انگيزه‌اي براي اجراي پروژه با حداقل هزينه را ندارد…