عسگریان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ شهر ۱۳۹۲

«معافیت مالیاتی» یکی از بهترین راهکارهای حمایت از محصولات دانش‌بنیان

از بين راه‌هايي كه باعث تحريك تقاضاي محصولات دانش‌بنيان مي‌شود يكي از بهترين راه‌ها معافيت‌هاي مالياتي مصرف‌كنندگان (يا صادركنندگان) محصولات دانش‌بنيان است به شرطي كه اجراي آن به طور نسبي و نه مطلق فسادزا نباشد و منجر به كاهش چشمگير درآمدهاي مالياتي دولت نشود.