احسان توسلی‌زاده

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ اسفند ۱۳۹۲

بازی‌نامه، خلا جدی در تولید بازی‌های رایانه‌ای

هرچند در تولید بازی رایانه ای در این سالها پیشرفت خوبی داشته ایم و حتی بازی‌هایی در کلاس جهانی تولید شده است اما خلا بازی‌نامه بومی که برگرفته از فرهنگ و ایرانی و اسلامی باشد به چشم می‌خورد و بازی‌سازان ما با مفاهیمی شبیه مفاهیم موجود در بازیهای وارداتی و تنها با تغییرات جزئی اقدام به تولید آن می‌کنند…