احسان توسلی‌زاده

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ اسف ۱۳۹۲

بازی‌نامه، خلا جدی در تولید بازی‌های رایانه‌ای

هرچند در تولید بازی رایانه ای در این سالها پیشرفت خوبی داشته ایم و حتی بازی‌هایی در کلاس جهانی تولید شده است اما خلا بازی‌نامه بومی که برگرفته از فرهنگ و ایرانی و اسلامی باشد به چشم می‌خورد و بازی‌سازان ما با مفاهیمی شبیه مفاهیم موجود در بازیهای وارداتی و تنها با تغییرات جزئی اقدام به تولید آن می‌کنند…