امین تجملیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ دی ۱۳۹۲
به بهانه فیلترشدن وی‌چت:

پادزهری برای مارگزیدگی!

واضح است که اگر فرمول امتحان شده ممنوعیت ماهواره، اینترنت و … را برای مواجهه با برنامک‌های پیام‌رسان و گفتگو نیز به کار بگیریم، به سرنوشتی مشابه دچار خواهیم شد. به نظر می‌رسد باید راهکاری نوین برای مواجهه فعال با این برنامک‌ها یافت و آن همانا ایجاد سریع برنامک‌های بومی باکیفیت در این حوزه است.