امین تجملیان

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ دی ۱۳۹۲
به بهانه فیلترشدن وی‌چت:

پادزهری برای مارگزیدگی!

واضح است که اگر فرمول امتحان شده ممنوعیت ماهواره، اینترنت و … را برای مواجهه با برنامک‌های پیام‌رسان و گفتگو نیز به کار بگیریم، به سرنوشتی مشابه دچار خواهیم شد. به نظر می‌رسد باید راهکاری نوین برای مواجهه فعال با این برنامک‌ها یافت و آن همانا ایجاد سریع برنامک‌های بومی باکیفیت در این حوزه است.