علی شفایحیائیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ اسف ۱۳۹۲

بورس نفت؛ راهکاری عملیاتی برای شرایط اقتصاد مقاومتی

برای فروش لازم نیست در مرحله اول سراغ نفت خام رفت و می‎توان خیلی آسان بخشی از مازوت و دیگر محصولات نفتی را به صورت تدریجی و در حجم مناسب در بورس نفت عرضه کرد و سپس سراغ نفت خام رفت.