علی رضاییان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ فرو ۱۳۹۳

آثار اقتصادی، امنیتی و فناوری تشدید واردات بنزین

واردات بنزین یک نمونه بارز خروج ارز برای وارد کردن کالایی است که نه جنبه سرمایه گذاری، بلکه جنبه مصرفی دارد. / واردات بنزین به معنای وابستگی در تامین سوخت خودروها است. اهمیت این موضوع در وهله اول ممکن است مشخص نشود؛ اما اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که به هر دلیلی در دسترسی های موجود خللی وارد شود.