علی رجبی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳ فروردین ۱۳۹۳

نسبت بین سند ملی راهبرد انرژی کشور و اقتصاد مقاومتی

آخرین مهلت دولت برای تدوین «سند ملی راهبرد انرژی کشور» ۱۱ مرداد ماه سال ۹۰ به پایان رسیده است./یکی از مواردی که باید در ادامه تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور گنجانده شود، سیاست ابلاغی رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است.