عادل پیغامی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ دی ۱۳۹۳
مروری بر اقدامات انجام شده درباره‌ی آلودگی هوا در اروپا و امریکا

آلودگی، چالش آینده‌ی ایران

پس از انتشار پرونده‌ی «هوای آلوده‌ی شهرمان» در سایت مجله‌ی سوره‌ی اندیشه، دکتر عادل پیغامی لطف نمودند و مطلبی را برای ما فرستادند و پیشنهاد کردند که این یادداشت هم به مطالب این پرونده اضافه شود. این یادداشت مرور بسیار خوبی بر تجربه‌ی اقدامات مربوط به آلودگی هوا در سایر کشورهای جهان است و نقش مهم و مؤثر قوانین مرتبط با آلودگی هوا را در این زمینه به ما نشان می‌دهد؛ هم‌چنین از وضعیت قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در این زمینه در ایران انتقاد می‌کند.

۳۰ فرو ۱۳۹۳

تضادهای اقتصاد «مقاومتی» و «ریاضتی»

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی در دو سر طیف قرار دارد و متضاد یکدیگرند. چون یکی برای یک اقتصاد در حال پیشرفت و دیگری برای یک اقتصاد بیمار و بحران زده تجویز می شوند.