آذر جزایری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ آذر ۱۳۹۲
توافق ژنو، نوشداروی دیرهنگام و کم اثر برای پتروشیمی

بحران کمبود گاز در بزرگترین رقیب صنعت پتروشیمی ایران

گزارش موسسات معتبر بین المللی نشان می دهد که عربستان سعودی در شرایط فعلی با بحران کمبود شدید گازطبیعی روبه رو بوده و حتی راه اندازی طرح توسعه میدان گازی «کاران» تا دوسال آینده هم نمی تواند پاسخگوی نیازهای گازی بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک باشد.