آرش بدرلو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۴ تیر ۱۳۹۳

اعطاي جايزه از محل جريمه متخلفين برای همراهی بیشتر بنگاه ها با قوانین

يکی از راه­های شکستن توافقات ضمنی برای مقابله با اجرای قواعد دولت، اعطای جایزه­ های تناسبی از محل جریمه های تناسبی دریافت شده از متخطیان است. این سازوکار، به دلیل استقلالش نسبت به بودجه و خودگردانی، در بلند مدت نيز قابل اجرا است.

۱۵ ارد ۱۳۹۳
باتوجه به ثبت نام بیش از 90 درصد مردم

فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، فرصتی طلایی برای ایجاد نظام شفاف اقتصادی

هرچند وجود پایگاه اطلاعاتی به روز، برخط و جامع از ملزومات حکمرانی مطلوب و حفظ حقوق عموم مردم است و دولت ها برای ایجاد آن نیازمند دریافت مجوز از طرف مردم نیستند اما ثبت نام مرحله دوم قانون هدفمندی تایید مردم بر این اقدام را هم در اختیار دولت گذاشته است

۹ ارد ۱۳۹۳

بررسی حساب‌های بانکی افراد، اقدامی ضروری برای حکمرانی مطلوب دولت‌ها

بررسی حساب‌های بانکی در هر کشوری، یکی از زیرساخت‌های اصلی برای جلوگیری از پولشویی و انواع فساد‌ها مثل ارتشا، قاچاق و مانند آن است. این بررسی به معنی آن است که مابه‌ازای پولی که وارد حساب می‌شود یا از حساب خارج می‌شود، مشخص شود هر تراکنش با چه هدفی صورت گرفته است.