کبری فرشچی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ آبا ۱۳۹۵
منفي‌شدن تراز صادرات دارويي؛

دستاورد برجام برای صنعت سلامت

یادداشت// «تراز صادرات دارویی منفی شده است»؛ این خبری است که رئیس انجمن داروسازی وقتی می‌خواست وضعیت داروسازی کشور را تشریح کند، به آن اشاره داشت.