کبری فرشچی

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ آبان ۱۳۹۵
منفي‌شدن تراز صادرات دارويي؛

دستاورد برجام برای صنعت سلامت

یادداشت// «تراز صادرات دارویی منفی شده است»؛ این خبری است که رئیس انجمن داروسازی وقتی می‌خواست وضعیت داروسازی کشور را تشریح کند، به آن اشاره داشت.