پوریا فتحعلی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ ارد ۱۳۹۴

راه حذف انحصار مرغ انگلیسی از سفره ایرانی

ایران یکی از کشور‌های دارای مراکز اصلاح نژاد با فناوری بالاست که در سالیانی نه چندان دور تمامی نیاز کشور را تأمین می‌کرده است، اما به دلیل برخی سوء مدیریت‌ها امروز این محصول راهبردی و پیشرفته نه تنها در بازار جهانی سهمی ندارد، بلکه جایگاه خود در بازار داخلی را هم از دست داده است.

۲۴ ارد ۱۳۹۴

دولت و تنظیم بازار میوه؛ هدایت و تسهیل‌گری آری، تصدیگری خیر!

تنظیم و کنترل بازار تنها مربوط به میوه شب عید نیست، چرا که ثبات بازار محصولات غذایی عامل مهمی در رونق بخش کشاورزی خواهد بود. در تلاطمات بازار مصرف‌کننده و تولید‌کننده زیان می‌بینند و سود این نابسامانی به جیب محتکران انگشت شماری خواهد رفت که سودهای نجومی یک‌شبه نسیب‌شان می‌شود.

۲۶ شهر ۱۳۹۳

تغییر راهبرد چین از صیادی به پرورش ماهی در قفس دریایی

بروز محدودیت های آبی در اغلب کشورها به چالشی پیشروی امنیت غذایی تبدیل شده است. در این میان توجه به تولید محصولات غذایی با مصارف آبی کمتر به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت غذایی محسوب میشود. صنعت پرورش ماهی در قفس دریایی به علت بهره وری بالا در تولید و حجم پایین آب مصرفی، به عنوان روشی نوین در کشورهای مختلف بکار می رود.