يوسف حجت

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ دی ۱۳۹۳

هوا واقعاً چه‌قدر آلوده است؟

بخشی از اندازه‌گیری آلودگی هوا را سازمان کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران انجام می‌دهد و بخشی را هم سازمان محیط‌زیست انجام می‌دهد و این اطلاعات چاپ و منتشر می‌شود. این روزنامه‌نگارها یک بار هم نمی‌روند این اطلاعات را ببینند و بعد بر مبنای آن بگویند که آلودگی بالا رفته یا پایین آمده است. من نمی‌گویم هوا آلوده نیست، اما باید مبتنی بر این گزارش‌های شاخص آلودگی هوا قضاوت کرد. متأسفانه مردم در ذهن‌شان برای خود یک غول آلودگی هوا ساخته‌اند.