ولی الله سیف

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ آذر ۱۳۹۵
سیف:

سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند

سیف، رئیس کل بانک مرکزی:سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند./ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند./ صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.