وجیهه محسنی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ شهر ۱۳۹۴

سند جمعیتی بر زمین مانده!

شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۴ جلسه از جلسات فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه ۹۱ خود، برنامه ای را در ۵ ماده و ۶ تبصره تصویب کرد که می توان آن را مهم ترین سند جمعیتی کشور نامید که طی سال های اخیر به منظور پیشگیری از کاهش نرخ باروری و حرکت در مسیر افزایش نرخ رشد جمعیت تصویب شده است.