وجیهه محسنی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ شهریور ۱۳۹۴

سند جمعیتی بر زمین مانده!

شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۴ جلسه از جلسات فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه ۹۱ خود، برنامه ای را در ۵ ماده و ۶ تبصره تصویب کرد که می توان آن را مهم ترین سند جمعیتی کشور نامید که طی سال های اخیر به منظور پیشگیری از کاهش نرخ باروری و حرکت در مسیر افزایش نرخ رشد جمعیت تصویب شده است.