هادی عباسی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ ارد ۱۳۹۷

پرمصرف‌ها رانت پنهان دارند

تعرفه گذاری دولت در برق خانگی به نحوی است که پرمصرف‌ها از رانت‌های پنهان اقتصادی بهره‌مند شده‌اند. برای اصلاح وضع موجود ضروری است دولت تعرفه برق پرمصرف‌ها را برای کسانی که در ماه بیش از ۳۰۰ کیلووات برق در تهران مصرف می‌کنند به‌صورت معناداری افزایش دهد تا این رانت پنهان حذف شود.

۱۶ ارد ۱۳۹۳

حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟

آیا این حساب‌های بانکی جزء حریم خصوصی افراد است؟ چرا دولت نباید به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و اطلاعات آن را ملاک اقدامات خود از جمله توزیع یارانه و دریافت مالیات‌ها قرار دهد؟