هادی عباسی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟

آیا این حساب‌های بانکی جزء حریم خصوصی افراد است؟ چرا دولت نباید به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و اطلاعات آن را ملاک اقدامات خود از جمله توزیع یارانه و دریافت مالیات‌ها قرار دهد؟