هادی عباسی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟

آیا این حساب‌های بانکی جزء حریم خصوصی افراد است؟ چرا دولت نباید به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و اطلاعات آن را ملاک اقدامات خود از جمله توزیع یارانه و دریافت مالیات‌ها قرار دهد؟