هادی شریفی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ آبا ۱۳۹۴

«وام‌ِخودرو» شوکرانی درگلوی صنعتِ خودرو و تیشه‌ای به ریشه اقتصادِمقاومتی

فرد معتادی را در نظر بگیرید که هر وقت درد خماری‌اش عود می کند و فریاد می زند، به او پول می رسانند تا مواد مخدر بخرد و درد خود را التیام بخشد، آیا این فرد هرگز به فکر ترک اعتیاد خود خواهد افتاد؟ این اتفاقی است که بارها در صنعت خودرو شاهد آن بوده ایم.