نوشین درخشان

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آذر ۱۳۹۴

وقتی ادغام و انتزاع بی اثر می شود !

در پیش نویس لایحه برنامه ششم نکاتی به چشم می خورد که نشان از خیز سازمان برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری قابل توجه است.