نوشین درخشان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۴

وقتی ادغام و انتزاع بی اثر می شود !

در پیش نویس لایحه برنامه ششم نکاتی به چشم می خورد که نشان از خیز سازمان برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری قابل توجه است.