میثم کریمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ خرداد ۱۳۹۶

طراحی ساختار مالکیتی صحیح از جمله ضرورت‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور است

یادداشت// یکی از دلایل اصلی شکل گیری ادبیات حاکمیت شرکتی در حوزه بانکداری، مشکلی به نام مسئله نمایندگی است که از رابطه بین کارفرما و کارگزار ناشی می‌شود./ جهت کاهش مشکلات ناشی از نمایندگی در اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، لازم است سقف‌هایی برای تملک میزان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، این مساله در برخی بانک‌ها ممکن است به‌درستی اعمال نشود./ پیاده‌سازی ساختار مالکیت صحیح در شبکه بانکی، به‌صورتی که هدف قانون‌گذار تامین‌ شده و بستر اعمال اهداف حاکمیت شرکتی تحقق یابد، از جمله مواردی است که نقش مناسبی در دستیابی به سلامت بانکی ایفا می‌کند.

۲۰ دی ۱۳۹۵
کارشناس مسائل بانکی:

بانک مرکزی باید با راهکارهای تشویقی هدایت درست تسهیلات را متناسب با سمت سیاستهای کلان اقتصادی انجام دهد

دستیابی به اثربخشی بازار پول در سطوح خرد، کلان و بین‌المللی جز در پرتو نظارت کارآمد بانک مرکزی بدست نمی‌آید. در این رابطه مواردی نظیر اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه و منع بنگاهداری بانک‌ها، نیازمند نظارت، قانون‌گذاری و قاطعیت بانک مرکزی در اجراست.